PC145.03-MINIMUMLONEN

MINIMUMLONEN PC 145.03 – BOOMKWEKERIJ OP 01/01/2021

 

Indexatie met 1% in 1/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

 

1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

1.1. AKTIVITEIT : BOOMKWEKERIJ

1.1.1. PERSONEEL : ANDER DAN SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
Categorie Leeftijd
18 17 16 15
    85% 70%
1 12,63 10,74 8,84 8,84
2 13,20 11,22 9,24 9,24
3 13,51 11,48 9,46 9,46
4 14,06 11,95 9,84 9,84

1.1.2. PERSONEEL : SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Het uurloon van de minderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider mag niet lager liggen dan het uurloon van een reguliere arbeider, en niet hoger dan dit van een meerderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider.
Leeftijd
18 17 16 15
11,44 10,74 8,84 8,84

1.2. AKTIVITEIT : BOSBOOMKWEKERIJ

1.2.1. PERSONEEL : ANDER DAN SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
Categorie Leeftijd
18 17 16 15
    100% 70%
1 12,52 10,64 8,76 8,76
2 13,08 11,12 9,16 9,16
3 13,44 11,42 9,41 9,41
4 13,98 11,88 9,79 9,79

1.2.2. PERSONEEL : SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Het uurloon van de minderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider mag niet lager liggen dan het uurloon van een reguliere arbeider, en niet hoger dan dit van een meerderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider.
Leeftijd
18 17 16 15
11,36 10,64 8,76 8,76