Contact

NAVEX – Nationale Vereniging van Exporteurs en Handelaars in Sierteeltproducten
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
Telefoon: 02 274 22 04
Fax: 02 400 71 26
BTW: BE0475.085.907
E-mail: navex@sectors.be

Contactpersoon: Johan Van Bosch