Aanvraag lidmaatschap

De leden moeten het beroep uitoefenen van exporteur en/of groothandelaar in sierteeltproducten.

De aanvaarding van nieuwe leden geschiedt op voordracht van minstens twee leden door een beslissing van het bestuursorgaan bij twee derde meerderheid der stemmen.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 500 euro, exclusief BTW.

Vraag uw lidmaatschap aan bij het secretariaat: navex@sectors.be