PC145-BEVOEGDHEIDSGEBIED

PC 145 - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

 

PC 145 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten :

 1. de groententeelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloof- en paddestoelenteelt;
 2. de fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aarbeienteelt;
 3. de bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen;
 4. de boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt;
 5. de teelt van de tuinbouwzaden;
 6. het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België;
 7. het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld;
 8. het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector;
 9. de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité;
 10. de productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is;
 11. het manueel oogsten van tuinbouwproducten;
 12. het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is;
 13. het verhuren en onderhouden van planten en bloemen bij derden;
 14. het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden.

 

Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder telen onder meer verstaan : het zaaien, planten, verspenen, oppotten, stekken, in vitro of anderzins vermeerderen, bemesten, forceren in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of hoofdzakelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een zekere ontwikkeling doormaakte).

 

 

 

 

Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*

 

PC 1450001 - BLOEMENTEELT

Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 145).

Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast.

 • De teelt van de tuinbouwzaden, het verrichten van onderzoek i.v.m. tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten (en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd PC), het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hier vermelde barema's in functie van de zaden/gewassen/producten waar het precies over gaat.
 • De productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten : 1450001 Bloementeelt (voor zover geen ander PC bevoegd is).
 • Het kweken van graszoden : 1450003 Boomkwekerij (voor zover het PC 120 voor de textielnijverheid en het breiwerk of het PC 116 voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is).
 • Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden :
  • 1450004 Aanleggen en onderhouden van parken en tuinen (voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten),
  • 1450001 Bloementeelt of 1450003 Boomkwekerij (voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen, en in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat).
 • Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : 1450005 Fruitteelt.

 

 

PC 1450002 - DRUIVENTEELT

 

PC 1450003 - BOOMKWEKERIJ

Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 145).

De werknemer (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) die, omwille van weeromstandigheden die het werken onmogelijk maken, het werk waaraan hij begonnen was niet kon verder zetten of het werk niet kon aanvatten hoewel hij zich naar de plaats waar dit werk dient uitgevoerd te worden, begeven heeft, kan ten laste zijn werkgever aanspraak maken op het loon van de volledige arbeidsdag en dit in functie van het van toepassing zijnde uurrooster.

Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast.

 • De teelt van de tuinbouwzaden, het verrichten van onderzoek i.v.m. tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten (en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd PC), het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hier vermelde barema's in functie van de zaden/gewassen/producten waar het precies over gaat.
 • De productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten : 1450001 Bloementeelt (voor zover geen ander PC bevoegd is).
 • Het kweken van graszoden : 1450003 Boomkwekerij (voor zover het PC 120 voor de textielnijverheid en het breiwerk of het PC 116 voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is).
 • Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden :
  • 1450004 Aanleggen en onderhouden van parken en tuinen (voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten),
  • 1450001 Bloementeelt of 1450003 Boomkwekerij (voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen, en in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat).
 • Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : 1450005 Fruitteelt.

 

De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.

 

 

 

PC 1450004 - AANLEGGEN EN ONDERHOUDEN VAN PARKEN EN TUINEN

 

PC 1450005 - FRUITTEELT

 

PC 1450006 - GROENTENTEELT

 

PC 1450007 - PADDENSTOELENTEELT