Navex

NAVEX, de Nationale Vereniging van Exporteurs en Handelaars in Sierteeltproducten is de beroepsvereniging van alle zelfstandigen en bedrijfsleiders in de groothandel van bloemen en planten.  NAVEX werd opgericht op 16 november 1983.

De leden zijn groothandelaars en exporteurs van bloemen en planten.  De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers als KMO-leiders met personeel, kortom ondernemers die bewust voor NAVEX gekozen hebben om hun belangen te verdedigen en die dagelijks de vruchten ervan plukken.