Wat doet NAVEX?

 

1 | Netwerking

Kom naar de netwerkactiviteiten van NAVEX.  Dé gelegenheid om op een spontane manier over zaken te spreken en interessante collega’s en leveranciers te ontmoeten. Er is altijd wel iemand die u verder kan helpen met uw specifieke vragen, of ze nu van technische of sectorale aard zijn. En hoe groter uw netwerk, hoe sneller de oplossing voorhanden is!

 

2 | Helpdesk

Wetten, regels en voorschriften... Onze sector wordt er mee overdonderd. NAVEX vindt dat correcte informatie en betrouwbaar advies de basis zijn van elke goede beslissing. Ook voor uw onderneming.

 

Eerstelijnsadvies:

Mail of telefoneer naar het secretariaat van NAVEX: navex@sectors.be -
T 02 274 22 04.  Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt op weg geholpen naar de juiste dienst of oplossing.

U bent altijd welkom met uw: Syndicale vragen - vragen over export, autocontrole en plantenveiligheid - personeelsgebonden kwesties - technische vragen - vragen van juridische, sociale, economische aard - ...

Kortom, alles wat ook maar met uw beroepsactiviteiten te maken heeft. Zoek uw antwoorden niet op het internet, maar laat u rechtstreeks met raad en daad bijstaan. We helpen u graag verder en, indien nodig, verwijzen we u graag door naar de juiste instantie.

 

Tweedelijnsadvies

Voor tweedelijnsadvies kan een beroep gedaan worden op VZW Sectorgroei.  Dit is een VZW, met als secretaris Johan Van Bosch die op korte termijn de erkenning voor de KMO-portefeuille zal bekomen, zowel voor opleidingen als voor advies.  Voor advies kan derhalve een korting bekomen worden.

Advies in de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

  • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.
  • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Voorbeelden: opstellen communicatieplan; marketingplan; marktanalyse maken; investeringsanalyse maken; adviezen met het oog op het afsluiten van joint-ventures; identificeren, analyseren, bestuderen van mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond een beoogde innovatie…

Uitgesloten: advies over gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte adviezen.

Criteria

 

Kleine onderneming

Middelgrote onderneming

  Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

  ofwel jaaromzet

max. €10 miljoen

max. €50 miljoen

  ofwel balanstotaal

max. €10 miljoen

max. €43 miljoen

  Omvang steun

30%

tot max. € 7.500 per jaar

20%

tot max. € 7.500 per jaar

 

3 | Opleidingen en informatiesessies

Een steeds veranderende omgeving vraagt om continue aanpassingen. Daarom organiseert NAVEX actuele opleidingen en opleidingssessies, gebaseerd op de specifieke vraag er naar.  Tegen een betaalbare prijs weet u alles wat u moet weten.  Opleidingen zijn ook mogelijk via de KMO-portefeuille.  Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding?  Vertel het ons via navex@sectors.be.  Wij zorgen voor de rest.

 

4 | Stem op sociaal overleg

Aangezien onze sector met mensen werkt, dringt een stem in het sociaal overleg zich aan.

 

5 | Lobbywerk

Brussel is het centrum van Europa. Hier worden alle wetten gemaakt. NAVEX wil een voet tussen de deur van de wettenmakers. Want enkel door te anticiperen in de juiste commissies is het mogelijk de wetten en richtlijnen om te buigen in het voordeel van de ondernemers. Een werk van lange adem waarin NAVEX het nodige doet om het u gemakkelijk te maken.  Zo is NAVEX onder meer vertegenwoordigd in de internationale vereniging Union Fleurs.

 

6 | Autocontrolegids

Een "autocontrolegids" is een document dat opgesteld is door de sectorfederaties en bestemd voor de operatoren van de sector, met aanwijzingen hoe kan voldaan worden aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, voedselveiligheid, traceerbaarheid en andere aspecten van autocontrole en goedgekeurd door het FAVV.

NAVEX beheert samen met VEGAPLAN de Generische Autocontrolegids voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. 

Deze gids levert u een bonus op voor de kosten van het FAVV.

 

7 | NAVEX-partners

 

Via NAVEX kan u ook nog genieten van een aantal specifieke ledenvoordelen via de NAVEX-partners, zoals begeleiding bij incasso (Intrum) en korting bij aankoop van brandstof (Q8).