PC145.01-MINIMUMLONEN

MINIMUMLONEN PC 145.01 - BLOEMENTEELT OP 01/01/2021

Indexatie met 1,00% in 1/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

 

1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

1.1. PERSONEEL : ANDER DAN SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%

Categorie 5 geldt voor bedrijven groter dan 50 werknemers waar deze extra categorie op bedrijfsvlak werd toegevoegd.

Categorie Leeftijd
18 17 16 15
100% 85% 70% 70%
1 11,20 9,52 7,84 7,84
2 11,47 9,75 8,03 8,03
3 11,63 9,89 8,14 8,14
4 12,21 10,38 8,55 8,55
5 12,77 10,85 8,94 8,94

1.2. PERSONEEL : SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

Het uurloon van de minderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider mag niet lager liggen dan het uurloon van een reguliere arbeider, en niet hoger dan dit van een meerderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider.
Leeftijd
18 17 16 15
10,22 9,52 7,84 7,84